Ken's Beach Volleycamp Ken's Beach Volleycamp Ken's Beach Volleycamp Ken's Beach Volleycamp Ken's Beach Volleycamp

Reklam Filmi

lobal rekabet zorla da olsa firmalara marka bilincini, rekabeti ve reklamın önemini öğretti. Ülkemizin kalkınma hızı ortalama %4-5 gibi seyrederken reklam sektörü yılda %15-20 büyüyor. Bu rakam reklama inanmaya başladığımızın göstergesi.

Reklamın Amaçları
"Reklam esas itibariyle hedef aldığı tüketici kitlesi üzerinde belirli bir etki yaratmak ve bu kitlenin düşünme ve bu kitlenin düşünme ve alışkanlıklarını etkilemek yoluyla satın almaya yönlendirmek ve işletmenin karlılığını arttırmak amacını taşır. İşletme, malların tüketici nezdinde fayda-maliyet dengesini reklam yoluyla işletme açısından daha karlı olacak biçime dönüştürmüş olur. Ancak bu amaca ulaşmak için reklamın hedef aldığı tüketici kitlesine ulaşması, mesajlarını bu kitleye verebilmesi gerekmektedir, bu da reklamın öncelikle iletişim amacını yerine getirmesiyle mümkün olabilir.Reklamdan beklenen başlıca amaç; üreticinin pazara sunduğu malın satılmasını sağlamak ya da satışı devam eden malın Pazar tarafından var olan talebini arttırmaktır. Reklamın satış amacı kısa vadede ve uzun vadede olmak üzere ikiye ayrılır.Kısa vadede reklam, tüketicileri motive edecek küçük bir zaman dilimi içerisinde o mal ya da hizmeti satın almaya ikna etmeye çalışır.Uzun vadede ise firmalar reklam sayesinde ürettikleri mal ya da hizmeti tanıtarak tüketiciye getireceği avantajlar ile yararlarını göstererek o mal ya da ürüne yönelik talep yaratmayı amaçlar. Reklam ister uzun vadede, ister kısa vadede satış amacı taşısın, her iki durumda da ortak noktalar bulmak mümkündür:

1. Tüketiciye haber ve bilgi vermek.
2. Mal ve hizmetlerin tüketimini kısa ya da uzun dönemde arttırmak.
3. Toptan ve perakendeci satıcıya yardımcı olmak.
4. Mal ya da hizmete yönelik talebi arttırmak.
5. Talebin yaratacağı fiyat esnekliğini en aza indirmek.
 

Reklamın iletişim ve satış amaçları esas amaçlardır. Ancak bu amaçlardan başka üretici firmaların reklam yaparken elde etmek istedikleri bazı özel amaçları da vardır. Genel amaçlar dışında kalan ve kısa dönemde gerçekleşmesi beklenen firmanın o dönem içerisinde içinde bulunduğu bazı problemleri çözmeye yönelik özel amaçları şöyle sıralamak mümkündür:

1. İşletmenin saygınlığını sağlamak.
2. Kişisel satış programını desteklemek.
3. Dağıtım kanalıyla ilişkileri geliştirmek.
4. O sektörde genel talebi arttırmak.
5. Malı denemeye ikna etmek.
6. Malın kullanımını yoğunlaştırmak.
7. Malın tercihini devam ettirmek.
8. İmajı doğrulamak ya da değiştirmek.
9. Alışkanlıkları değiştirmek.
10. İyi hizmeti vurgulamak.
11. Piyasaya egemen olmak ve monopol bir yapıya geçmek.
12. İşletmenin prestijini arttırmak.
 

İşte günümüz Pazar yapısında yer alan ya da pazara yeni girmeyi hedefleyen her firmanın reklam faaliyetleri yürütmesine ve şirket bütçelerinden bu faaliyetler için milyarlarca para ayırmasının nedeni bu belirtilen amaçları gerçekleştirmektir.

Metinler
Metin yazımı, reklam filmleri veya diğer tüm reklam araçları için son derece ciddi bir alandır.Uzmanlık gerektirir.Gelişigüzel yazılamayacak derecede önemlidir.Reklamın amacını içeren mesajı taşır.Medya araçlarıyla yaptığınız anlaşmada, belirlediğiniz süre içerisinde mesajınızın en can alıcı şekilde anlatılmasını gerektirir.Her tür prodüksiyon içerisinde, yapılan işin ruhunu yansıtır.Hedef kitlenize yönelik hazırlanmış ve kelimelerden oluşturulmuş, siz ve hedef kitleniz arasındaki özel bir şifre gibidir.Senaryonuza en uygun ifadeleri seçip, mesajınızı net bir şekilde anlatmalıdır.
 

Reklam Kurgusu

Televizyon reklamcılığı, sınırlı zamandan dolayı mesajın hızlı ve anlaşılır bir biçimde iletilmesi gereken bir görsel türdür. Bundan dolayı reklam filmleri daha fazla yazı ve görüntü efekti, daha yoğun ve etkili müzikler içerir; görüntüler genellikle diğer TV yapımlarına göre daha hızla akar. Reklamların kurguları da yayın süresiyle kıyaslanmayacak kadar uzun sürebilir.Bir reklâm filminin hazırlanmasında senaryo belirlendikten sonra, “storyboard” adı verilen ve çizgi romana benzeyen karakalem çizimleri yapılır. Reklam filminin çekiminde ve kurguda sıraya konmasında, bu çizimlerdeki kamera çekim açıları ve çekim ölçekleri dikkate alınır. Reklamın kurgusu yapılırken de eldeki görüntüler storyboard’daki sıraya göre kurgulanır. Görüntünün üzerine gerekli müzik, efekt, yazılar ve animasyonlar eklendikten sonra reklam yayına hazır hale gelir.

Copyright © 2014 Beyaz Produksiyon
WAX'DSIGN facebook twitter
- WAXDSIGN - Ana Sayfa
Web Tasarım
Grafik Tasarım
Mobil Siteler
Logo
Video Fotoğraf Çekimi
Mimari Yönlendirme
Facebook Sayfaları